Research day BBC Parijs 2017

Beter Voor Iedereen

26 mrt, 2020
Home » Nieuws » Research day BBC Parijs 2017

Op de 6de Research Day van Bleu Blanc Coeur in Parijs werd nieuwe onderzoek voorgesteld dat suggereert dat het schrappen van dierlijke producten onvermoede gevolgen kan hebben. HFA was er bij.

Prof. Stefaan De Smet (UGent) maakte een balans op van het rapport van het IARC, dat charcuterie indeelde bij de kankerverwekkende stoffen.
Prof. Philippe Legrand liet zien dat de afkeer van vetten verre van gerechtvaardigd is en Joseph Hibbeln is bekend om zijn onderzoek naar het verband tussen voeding en de werking van onze hersenen.

Ander nieuws

Landbouwers die zich engageren

Landbouwers die zich engageren

Tot nu toe sloten bijna 250 Belgische landbouwers (zowel varkens- als kippenboeren) zich aan bij de beweging Beter Voor Iedereen. Ze zijn zich bewust van de impact van hun bedrijfsactiviteiten en willen daarom een voedselevenwicht met hun landbouwbedrijven garanderen. Alle boeren hebben dezelfde ambitie: dieren beter voeden, zodat mensen voedzamer kunnen eten. En dat doel kunnen ze bereiken door zich voor drie verschillende pijlers te engageren: