Vergadering HFA Luik 2017

Beter Voor Iedereen

03/26/2020
Home » Nieuws » Vergadering HFA Luik 2017

In navolging van de Algemene vergadering in Gent organiseerden we op 2 februari ook aan Franstalige kant een vergadering waarop de Waalse partners werden uitgenodigd.

Ook in Luik werden een aantal interessante topics voorgesteld. o.a. Jean Vandeput (Delhaize) was een boeiende gastspreker. Deze vergadering ging gepaard met onze traditionele nieuwjaarsreceptie. Daarop kondigden we een aantal nieuwe zaken aan die in de loop van het jaar worden uitgerold. We werken aan een nieuwe website met een afgeschermd gedeelte voor de leden. Daarop worden downloads ter beschikking gesteld. Daarnaast zullen we ook in 2017 blijven investeren in een professionele communicatie met onze leden.

Ander nieuws

Landbouwers die zich engageren

Landbouwers die zich engageren

Tot nu toe sloten bijna 250 Belgische landbouwers (zowel varkens- als kippenboeren) zich aan bij de beweging Mieux Pour Tous. Ze zijn zich bewust van de impact van hun bedrijfsactiviteiten en willen daarom een voedselevenwicht met hun landbouwbedrijven garanderen. Alle boeren hebben dezelfde ambitie: dieren beter voeden, zodat mensen voedzamer kunnen eten. En dat doel kunnen ze bereiken door zich voor drie verschillende pijlers te engageren: