Beter voor de mens: smaakvolle en evenwichtige producten

Home » Beter Voor Iedereen » Beter voor de mens: smaakvolle en evenwichtige producten

Onze voeding = onze gezondheid

“Laat uw voeding uw medicijn zijn”, zei Hippocrates, een Oudgriekse arts (die leefde in de 5e Eeuw v. Chr.). Dit is ook de basis van de ‘Bleu Blanc Coeur’ aanpak die dagelijks alles in het werk stelt om het belang van een kwaliteitsvolle voeding voor onze gezondheid aan te tonen en om een duurzame landbouw te ontwikkelen die de uitdagingen van de 21e eeuw aankan…

De feiten

Zogenaamde beschavingsziektes zoals obesitas, kanker, diabetes, depressie, hart -en vaatziekten, neurodegeneratieve aandoeningen … zijn al tientallen jaren aan een opmars bezig. Deze ziektes zijn voor het merendeel te wijten aan een gebrekkige en/of niet-evenwichtige samenstelling van de voedingsmiddelen die we eten. We kunnen er vandaag niet omheen dat de densiteit van onze voedingsmiddelen (gehalte aan omega 3, antioxidanten, vitamines … ) drastisch verminderd is door de opkomst van grootschalige landbouwproductiesystemen.

We moeten daarom dringend de voedingsdensiteit van onze voedingsmiddelen aanpakken.

Los van het feit dat we allemaal in het belang van onze gezondheid veel variatie en evenwicht in onze voeding moeten brengen, kan de manier waarop aan landbouw gedaan wordt een belangrijke bijdrage leveren voor een betere diversiteit en evenwicht. Finaal zal dit zelfs niet alleen onze gezondheid maar ook die deze van de dieren en het milieu positief beïnvloeden. Dat is waar ‘Bleu Blanc Coeur’ in Frankrijk en “Beter Voor Iedereen” in België naar streven. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat onze aanpak ondersteund wordt door gezondheidsprofessionals.

Onze doelstellingen ?

Onze vereniging ‘Bleu Blanc Coeur’, gekend in België onder de naam “Beter Voor Iedereen” engageert zich om:

  • een duurzame landbouwmethode te ontwikkelen die de kwaliteit van onze voeding centraal stelt
  • deze kwaliteit ook te meten door de verschillende voedingsmiddelen die door onze leden aangeboden worden te laten analyseren (zie ‘resultatenverbintenis’ in onze lastenboeken, jaarlijks worden er zo’n 800 producten gecontroleerd)
  • bij het ontwikkelen van de filières goede voeding binnen het bereik te brengen van iedereen en de kosten onder controle te houden
  • met nieuwe wetenschappelijke inzichten te blijven het belang aantonen van goede voeding op onze gezondheid
  • te blijven de notie van “plezier” te behouden bij het eten van morgen (goede voedingstoffen vind je nl. elders dan in de apotheek!)

Waar vind je de producten Beter Voor Iedereen?

Beter Voor Iedereen: het kwaliteitslabel voor de mens, de dieren en het milieu

Momenteel kan je onze producten in België terugvinden op varkensvlees en eieren.