Beter voor het milieu: een zeer gedetailleerd lastenboek

Home » Beter Voor Iedereen » Beter voor het milieu: een zeer gedetailleerd lastenboek

Een referentie Label voor het milieu

De voedingsmiddelen die het label opgeplakt krijgen zijn voorbeeldproducten want ze zijn goed voor de mens, de dieren en onze aarde. Dit  zeggen we niet zomaar want bij “Beter Voor Iedereen”, bewijzen we het, meten we het en maken we deze data beschikbaar voor iedereen.

“Beter Voor Iedereen” maakt het mogelijk om voeding en milieu te te verenigen want naast het bewezen effect ervan op de voedingswaarde, komt er ook omwille van de verbeterde ecologische voetafdruk erkenning voor de aanpak vanuit de Verenigde Naties.

De “Beter Voor Iedereen” producten ondergingen een levenscyclusanalyse uitgevoerd volgens de Agribalyse methode. Deze methode werd ontwikkeld door een vooraanstaande Franse organisatie, nl. het ADEME (Agence publique de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) en hun partners (INRA (Institut National De La Recherche Agronomique), landbouwscholen, ministeries, enz… ). Die analyse bewijst dat de impact op de landbouw van “Beter Voor Iedereen” producten met 16 à 40% beter scoort als het op klimaatverandering aankomt. Er wordt ook mooie winst geboekt op vlak van andere parameters zoals overbemesting.

De feiten

De opwarming van de aarde, minder biodiversiteit, bodem -en luchtvervuiling, enz… Er gaat geen dag voorbij waarop het niet duidelijk wordt dat we dringend onze aarde te hulp moeten schieten.

Het is bijna een gewoonte geworden om de landbouw aan te wijzen als de schuldige voor alles wat er fout loopt in het milieu. Dé landbouw bestaat echter niet maar wel verschillende manieren om aan landbouw te doen. Het is ondertussen ook duidelijk dat we niet mogen zwart/wit denken.

Bij “Beter Voor Iedereen” cultiveren wij diversiteit van het veld tot op het bord. Wanneer we een betere diversiteit nastreven op het veld, dan betekent dit onmiddellijk dat er meer leven zal zitten in onze bodem, dat er minder monocultuur en minder pesticiden zullen zijn en dat ook het eten in de voederbakken van onze dieren gevarieerder zal zijn. Dit alles zal de impact op de broeikasgassen verbeteren. Deze manier van landbouw heeft een rechtstreeks en positief effect op ons bord dat meer kwaliteit én essentiële voedingsstoffen zal bevatten die broodnodig zijn voor een goede gezondheid.

Onze doelstellingen

Onze vereniging ‘Bleu Blanc Coeur’, gekend in België onder de naam “Beter Voor Iedereen” engageert zich om:

  • terug meer biodiversiteit op de velden te brengen door het telen van gewassen zoals grassen, alfalfa, lijnzaad, lupine, bonen, veldbonen … te stimuleren
  • de ecologische voetafdruk van de onze producten (vlees, zuivelproducten, eieren, …) te verminderen
  • de ecologische impact van de producten te meten aan de hand van levenscyclusanalyses
  • palmolie te weren gezien het verantwoordelijk is voor een ecologische en nutritionele ramp
  • het aanwenden van importsoja (afkomstig uit verre landen en vaak Genetisch Gemanipuleerd) te beperken en geleidelijk volledig te bannen

Waar vind je de producten Beter Voor Iedereen?

Beter Voor Iedereen: het kwaliteitslabel voor de mens, de dieren en het milieu

Momenteel kan je onze producten in België terugvinden op varkensvlees en eieren.