Sluit aan bij onze community

Home » Sluit aan bij onze community

U hebt de mogelijkheid om aan te sluiten bij één van de ‘Beter Voor Iedereen’ gemeenschappen zodat u :

  • Deze landbouw -en voedingsaanpak die traceerbare en meetbare kwaliteit voorop stelt, zelf ook kunt ondersteunen
  • Toegang hebt tot de informatie en bijhorend studiemateriaal van en over onze seminaries en evenementen
  • Inspraak krijgt in onze werking. Als lid krijgt u namelijk één stem om de meest geschikte vertegenwoordiger van de gemeenschap waartoe u behoort te kiezen.

*Kosteloos en zonder aankoopverplichtingen

We verwelkomen u graag in onze vereniging   ! Elke blijk van steun steekt een hart onder de riem van onze geëngageerde kwekers en leden. Nu is het aan u 

Sluit aan bij onze community

Indien u graag aansluit bij onze Beter Voor Iedereen Community, kunt u onderstaand aansluitingsformulier invullen. Op deze manier ontvangt u alle informatie over ons en onze seminaries en evenementen uit eerste hand.

Kies het vakgebied dat u interesseert:

Ik geef mijn toestemming aan Beter Voor Iedereen om het hierboven vermelde e-mailadres te gebruiken om mij te contacteren en informatie te sturen. Ik noteer dat het enkel gebruikt zal worden door Beter Voor Iedereen en dat het op geen enkele manier doorgegeven zal worden aan derden.