Welkom

Home » Welkom

Wij heten u van harte welkom bij ‘Beter Voor Iedereen-Mieux Pour Tous’! U hoorde van ons bestaan af via een aantal recente artikels in de krant of uw supermarkt of nog een ander kanaal, maar sta ons toe u nog even toe te lichten wie we zijn …

  1. Wij zijn een vereniging die er naar streeft om kwaliteitsvolle producten die vol zijn van smaak en voedingstoffen voor iedereen beschikbaar te maken. Wij zijn er van overtuigd dat dit zich niet per sé moet vertalen in dure producten. Als er namelijk met zorg omgesprongen wordt met de bodem waarop we telen (en er een variëteit aan gewassen kweken zodat we niet eenzijdig teren op import van mono-culturen uit te verre landen), verbeteren we de kwaliteit van onze landbouwgronden. De dieren op hun beurt krijgen een evenwichtiger voeder met een grotere diversiteit aan (lokale) gewassen zodat hun welzijn en gezondheid verbetert. Met de mens die hierdoor smakelijke en volle producten krijgt is de cirkel rond. De  producten zijn op deze manier dus ‘beter voor iedereen’, de dieren, het milieu én de mens. Wij spreken dan ook over one health, ‘une santé unique’ of ‘één gemeenschappelijke gezondheid’.

  2. Wat maakt ons uniek? De basis voor onze aanpak werd gelegd door een unieke versmelting van kennis van wetenschappers en gezondheidswerkers enerzijds en het werkveld anderzijds. Een geëngageerde ketenaanpak kwam op deze manier tot stand. Afhankelijk van een specifiek interessegebied hebben zich aansluitend een aantal gemeenschappen (of communities) gevormd die elkaar op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en die op hun beurt andere geïnteresseerde collega’s bij de aanpak betrekken. Momenteel zijn er vier: consumenten, producenten, gezondheidsprofessionals en professionals actief in de horecasector.

We sturen met een rustige regelmaat nieuws van de gemeenschap waarvoor u koos. U kunt echter ons ook zelf vragen stellen, suggesties doen, … Wij zijn steeds bereikbaar op: contact@bvi-mpt.be.

Wij nodigen u uit om u ook aan te sluiten bij onze online gemeenschap op Facebook en Instagram. Er is zoals u zal zien telkens een Nederlandstalige en Franstalige pagina.

Tot binnenkort bij ‘Beter Voor Iedereen-Mieux Pour Tous’!

Vriendelijke groeten,

Het ‘Beter Voor Iedereen-Mieux Pour Tous’ team