Alles wat u moet weten over het One Health-concept

Beter Voor Iedereen

04/13/2021
Home » Nieuws » Alles wat u moet weten over het One Health-concept

Afgelopen zomer organiseerde de vereniging Bleu-Blanc-Cœur (die aan de basis ligt van het label ‘Beter Voor Iedereen/Mieux Pour Tous’) in samenwerking met INRAE (dit is een vooraanstaand Frans instituut voor de landbouw) en Valorex, een digitaal congres over de nauwe band die er is tussen de gezondheid van het milieu, de dieren en de mensen. Ook wel ‘One Health’ genoemd. Dit was het moment om alle wetenschappelijke kennis die we daaromtrent al hebben naar voor te brengen en om de nauwe verwevenheid van de gezondheid van de bodem enerzijds en deze van de dieren en de mens anderzijds nog eens in de verf te zetten.  

Het congres werd een echt succes. Gedurende 3 dagen hebben meer dan 26 enthousiaste sprekers een stand van zaken over dit thema gedeeld. De presentaties werden gebundeld in een achttal uur video en zijn vrij toegankelijk voor alle leden en alle andere geïnteresseerden (die zich melden op onderstaande link).

Klik door op https://bit.ly/EspaceMembresBBCindien u kennis wil nemen van de verschillende presentaties. Indien u: 

  1. lid bent van de vereniging en BVI-MPT produceert of verhandelt, dan kunt u uw bestaande login en paswoord die u toegang geeft tot ons kwaliteitsplatform gebruiken. 
  2. deelnam aan het digitaal congres afgelopen zomer of indien u lid bent een van de 4 gemeenschappen van BVI-MPT, dan is uw e-mailadres reeds geregistreerd en volgt u de aanwijzingen die het systeem u geeft om een paswoord te creëren. 
  3. In alle andere gevallen zal u na het opgeven van uw e-mailadres doorverwezen worden naar een vragenlijst en zal u toegang krijgen tot de presentaties. 

Ander nieuws