Alles wat je moet weten over het One Health-concept

Beter Voor Iedereen

13 apr, 2021
Home » Nieuws » Alles wat je moet weten over het One Health-concept

Afgelopen zomer organiseerde de vereniging Bleu-Blanc-Cœur (die aan de basis ligt van het label ‘Beter Voor Iedereen/Mieux Pour Tous’) in samenwerking met INRAE (dit is een vooraanstaand Frans instituut voor de landbouw) en Valorex, een digitaal congres over de nauwe band die er is tussen de gezondheid van het milieu, de dieren en de mensen. Ook wel ‘One Health’ genoemd. Dit was het moment om alle wetenschappelijke kennis die we daaromtrent al hebben naar voor te brengen en om de nauwe verwevenheid van de gezondheid van de bodem enerzijds en deze van de dieren en de mens anderzijds nog eens in de verf te zetten.  

Het congres werd een echt succes. Gedurende 3 dagen hebben meer dan 26 enthousiaste sprekers een stand van zaken over dit thema gedeeld. De presentaties werden gebundeld in een achttal uur video en zijn vrij toegankelijk voor alle leden en alle andere geïnteresseerden (die zich melden op onderstaande link).

Klik door op https://bit.ly/EspaceMembresBBCindien u kennis wil nemen van de verschillende presentaties. Indien u: 

  1. lid bent van de vereniging en BVI-MPT produceert of verhandelt, dan kunt u uw bestaande login en paswoord die u toegang geeft tot ons kwaliteitsplatform gebruiken. 
  2. deelnam aan het digitaal congres afgelopen zomer of indien u lid bent een van de 4 gemeenschappen van BVI-MPT, dan is uw e-mailadres reeds geregistreerd en volgt u de aanwijzingen die het systeem u geeft om een paswoord te creëren. 
  3. In alle andere gevallen zal je na het opgeven van je e-mailadres doorverwezen worden naar een vragenlijst en zal je toegang krijgen tot de presentaties. 

Ander nieuws

Beter Voor Iedereen in 7 hoofdpunten 

Beter Voor Iedereen in 7 hoofdpunten 

Sinds 2014 werkt Beter Voor Iedereen aan landbouw- en voedselketens die een positief effect hebben op zowel het algemeen welzijn (van de aarde,...

Landbouwers die zich engageren

Landbouwers die zich engageren

Tot nu toe sloten bijna 250 Belgische landbouwers (zowel varkens- als kippenboeren) zich aan bij de beweging Beter Voor Iedereen. Ze zijn zich bewust van de impact van hun bedrijfsactiviteiten en willen daarom een voedselevenwicht met hun landbouwbedrijven garanderen. Alle boeren hebben dezelfde ambitie: dieren beter voeden, zodat mensen voedzamer kunnen eten. En dat doel kunnen ze bereiken door zich voor drie verschillende pijlers te engageren: